Juni 2013:

Ved en sikker fastholdelse gennem fortsat videreudvikling af eksisterende kunderelationer samt ikke mindst tilgang af nye kunder er det lykkedes os i Green Circle at efterleve vores fortsatte vækstplaner.

På kundesiden er vi derfor stolte over at have indgået en 3-årig landsdækkende aftale med Chr. Hansen. Aftalen startes op per 1. juli 2013. På området for kundefastholdelse er vi samtidig glade for, at vores eksisterende 4-årige samarbejde med Aberdeen Asset Management Danmark fortsættes med indgåelse af en ny 3-årig landsdækkende aftale. Den ny aftale startes på per 1. august 2013.

God sommer.