September 2012:

Det er med tilfredshed, at vi igen i år kan konstatere, at der er blevet skabt en omsætningsvækst på 28% i Green Circle A/S. Det er en vækst, som på den ene side er genereret i et udfordrende marked og på den anden side sammenholdt med, at vores forretningsområde for glatførebekæmpelse i sæsonen 2011/2012 oplevede den mildeste vinter i mange årtier.

Vi er overbeviste om, at vores nytænkning indenfor bl.a. realtime-dokumentation og opfølgning  på vores kundeaftaler og leverede koncepter medfører en værdiskabende gennemsigtighed for vores kunder, og det er derfor en medvirkende årsag til vores fortsatte vækst. Dette års vækst har resulteret i, at vi i Green Circle nu leverer ejendomsdrift- og Facilities Management-ydelser til mere end 550 ejendomme på landsplan.

Vi valgte i ultimo 2011 at etablere Green Circle Vest i Vejle for i højere grad at kunne understøtte vores landsdækkende kunder. Efter trekvart år har vi nu fået skabt en kritisk masse i vest som bl.a. omfatter leverance af vores koncepter til mere end 160 ejendomme i Jylland og på Fyn.

Med udgangspunkt i allerede indgåede aftaler og vores pipeline generelt set, forventer vi en vækst i regnskabsåret 2012/2013, som vil matche de sidste tre års vækstmål.