Februar 2016:

Væksten i faste aftalekontrakter er i tråd med den fastlagte strategiplan. Herudover har opstarten på forretningsområder for henholdsvis håndværkerservice og projektydelser kompenseret både omsætnings- og indtjeningsmæssigt for en lavsæson på vinterområdet. Selskabet har i den forbindelse således formået at skabe et EBIT-resultat på 3.851.000 kr.

Årets resultat sammenholdt med de seks forudgående regnskabsår viser således, at selskabet i en periode på syv år har skabt en gennemsnitlig EBIT-margin på 7,1%, hvilket er over branchegennemsnittet og tilfredsstillende.

Selskabets strategi for fortsat udvikling fokuserer på følgende forhold:

  • Fortsat udvikling og implementering af 2. generation for ”realtime-driftsstyring”.
  • Fortsat deling af alle driftsdata og dokumentation med vores kunder i en brugervenlig indekseret platform
  • Fortsat udvikling af nyeste forretningsområder der er værdiskabende og supplerer eksisterende basisforretning.
  • Fokus på udvikling af eksisterende kunderelationer.

Selskabets vækstmål for de næste tre år ligger med 30% pr. år på linje med de forudgående tre år og vurderes som opnåeligt.