Persondata

Beskyttelse af din og vores data

Green Circle behandler personoplysninger om brugere af vores hjemmeside, ansatte i Green Circle og vores kunder. Vi værner om personoplysningerne og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte de personoplysninger, som vi behandler.

Det er i alle tilfælde vores mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.

Ændringer i persondatapolitikken kan ses her på hjemmesiden.

Sådan beskytter vi personoplysninger
Green Circle behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde.

Vi har derfor truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod f.eks. tab, manipulering og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhed, så den stemmer overens med den teknologiske udvikling.

Hvilke personoplysninger behandler vi?
Green Circle behandler kun personoplysninger, når vi har behandlingshjemmel til det. Det får vi typisk ved, at den registrerede har afgivet et skriftligt samtykke til, at Green Circle behandler en række konkrete oplysninger om personen.

Green Circle opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt og kun for at opfylde de formål, som behandlingen kræver. Vi har klare regler, der sikrer, at oplysninger ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt.

Jobansøgere
Alle jobansøgere, uagtet om de søger opslåede stillinger eller søger uopfordret, vil blive behandlet med fuld diskretion og i fuld overensstemmelse med indeværende politikker.

Alle ansøgere, som ikke ansættes i Green Circle, vil blive bedt om skriftligt samtykke til, at Green Circle må beholde deres CV i en intern jobdatabase seks måneder efter at have modtaget CV’et med henblik på at blive kontaktet af Green Circle angående en relevant ledig stilling. Giver ansøgere ikke Green Circle samtykke til at beholde CV’et inden for 14 dage, vil al ansøgerdata blive slettet fra Green Circle’s database.

Hvornår videregiver vi personoplysninger?
Green Circle videregiver aldrig personoplysninger til eksterne interessenter (dvs. til tredjepart), uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller vi bliver pålagt det af en domstol.

For at sikre os yderligere mod videregivelse af personoplysninger er alle medarbejdere i Green Circle omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, der kommer til vores kendskab igennem vores arbejde.

Sikring af tredjeparts behandling
Green Circle kan benytte databehandlere uden for Green Circle. Eksterne databehandlere behandler kun personoplysninger på vegne af Green Circle til de specifikke formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til og kun efter instruks fra Green Circle. Vi har en række minimumsikkerhedskrav til beskyttelse af personoplysninger, som Green Circle’s databehandlere altid skal opfylde.

Som udgangspunkt overfører Green Circle ikke personoplysninger til lande uden for EU og EØS, men hvis det er nødvendigt for os med henblik på at opfylde en retligt eller en kontraktretlig forpligtelse over for en kunde, kan det finde sted. I sådanne tilfælde indgår Green Circle aftaler om databehandling med disse underleverandører i overensstemmelse med EU-/ EØS-reglerne for at sikre et højt beskyttelsesniveau.

Aftalerne sørger for, at underleverandørernes behandling af personoplysninger sker i henhold til de gældende EU-/ EØS-regler om databeskyttelse. Vilkårene og betingelserne i aftalerne opfylder altid Europa-Kommissionen og den gældende databeskyttelseslovgivnings krav.

Indsigtsretten og retten til at blive glemt
Du har ret til at få indsigt i, ændret og slettet de personoplysninger, som vi har registeret og behandler om dig.

Ønsker du det, beder vi dig skrive til ther@forenede.dk

Du kan forvente at høre fra os senest én måned efter din forespørgsel er modtaget.

Som svar på din henvendelse vil vi informere dig om, hvilke oplysninger vi kan slette med det samme, og hvilke oplysninger vi er forpligtet til at gemme efter lovgivningen.

Sådan klager du
Ønsker du at klage over den måde, vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til den klageansvarlige i Green Circle:

Att.: Thorbjørn Eriksen, persondataansvarlig, ther@forenede.dk

Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K.