Socialt engagement

Green Circle Social Responsibility

Hellebro – frivilligt initiativ for socialt udsatte

Green Circle har de seneste år haft et stigende fokus på at være direkte engageret i forskellige initiativer, der støtter socialt udsatte borgere og bevarelse af naturmiljøet.

Derfor donerede vi i 2015 økonomiske og materielle ressourcer til frivilliginitiativet, HELLEBRO, der huser og hjælper unge hjemløse i Københavnsområdet. HELLEBRO er en non-profit privat velgørende forening og er etableret af en af vores største kunder, Aberdeen Asset Management Danmark.

Kræftens Bekæmpelse

1 ud af 7 danskere rammes af kræft, mens de er på arbejdsmarkedet. Den kedelige statistik vil Green Circle gerne være med til at vende. Derfor deltager vi som erhvervspartner aktivt i kampen mod kræft i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Logo_Kræftens_Bekæmpelse_2016

Forebyggelse af misbrug

Vi vil altid gøre en betydelig indsats for, at en medarbejder, der kommer ud i eller har et misbrug, tidligst muligt motiveres og hjælpes af med afhængigheden.

Et alkohol- eller narkomisbrug, ludomani og andre former for afhængighedsforhold kan have alvorlige mentale, følelsesmæssige, fysiske, sociale og økonomiske konsekvenser for misbrugeren, pårørende, arbejdsgiver og samfundet generelt. Et eventuelt misbrug er således heller ikke foreneligt med medarbejderens arbejde i Green Circle.

Vi vil derfor altid hjælpe en medarbejder ud af sit misbrug samt forebygge stigmatisering af vedkommende i hvilken som helst kontekst. En medarbejder, der i tide har stoppet sit misbrug og reetableret sin hidtidige arbejdsindsats og adfærd, vil derfor i enhver henseende blive behandlet som alle øvrige medarbejdere.

GCSR