Naturmiljø

Grøn pleje og renhold

Ansvar for bæredygtighed

I Green Circle har vi fire overordnede målsætninger ift. miljø:

 1. Vi lever op til vore kunders og samfundets miljøkrav – især mht. natur og arbejdsklima, ved kontinuerligt at tilpasse og udvikle vores servicekoncepter og standarder

 2. Vi integrerer aktivt alle niveauer i vores organisation for at fastholde fokus på en fortsat udvikling af vores arbejdsgange

 3. Vi kommunikerer åbent med vores omgivelser omkring vores miljøarbejde

 4. Ved valg af maskiner, produkter og arbejdsmetoder foretager vi kontinuerligt natur- og arbejdsmiljømæssige helhedsvurderinger.

Vi er særligt bevidste om, at valg, der ikke er langtidsholdbare løsninger til fordel for naturmiljøet, også kan have uheldig indflydelse på mennesker.

Forståelse af og for miljøet

For os indbefatter ’miljø’ primært følgende forhold:

 • Naturmiljøet

 • Det fysiske interne/ eksterne arbejdsmiljø

 • Det psykiske interne/ eksterne arbejdsmiljø

Vi har i Green Circle siden 2012 fokuseret vores miljøarbejde specifikt på følgende miljøelementer:

 • Miljøledelse på tværs af virksomheden og på alle niveauer

 • Implementering af nye miljømetoder

 • Implementering af procedurer for arbejdspladsvurderinger (APV)

 • Forebyggelsestiltag mod arbejdsulykker.

I takt med samfunds- og klimaudviklingen er hensynet til naturmiljøet hos Green Circle blevet et vitalt krav ift. f.eks. valg af maskiner samt arbejdsredskaber og -metoder.

Vi er derfor særligt bevidste om, at valg, der ikke er langtidsholdbare løsninger til fordel for naturmiljøet, kan have uheldig indflydelse også på mennesker – heriblandt vores medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder.

Gennem løbende tests og analyser i samarbejde med bl.a. samarbejdspartnere og kunder udvælger vi derfor nøje maskiner samt arbejdsredskaber og -metoder, som lever op til de stigende natur- og arbejdsmiljøkrav.

Vores konkrete målsætninger er at

 • mindske brug af forurenende stoffer i vores daglige arbejde – internt som eksternt

 • etablere partnerskaber med samarbejdspartnere med forenelig miljøpolitik

 • gøre brug af maskiner, arbejdsredskaber og -metoder, der tilgodeser naturmiljøet (med f.eks. energibesparende funktioner).