Mennesker og muligheder

Ligeværd og ligestilling

I Green Circle tror vi på ligeværd mellem alle mennesker, og det er et princip og en kulturbærer, der gennemsyrer vores organisation.

Derfor fremmer vi også grundlæggende ligestilling på tværs af bl.a. køn, nationalitet, etnicitet, alder, religion, førlighed og seksualitet – i høj grad hvad angår karrieremuligheder, lønforhold og generel faglig/ social inklusion.

For os er det den bedste måde at sikre, at vores medarbejdere trives samt ansættes og lønnes efter kvalifikationer, ansvar og arbejdsopgavernes karakter – uden forskelsbehandling eller særligt hensyn til baggrund eller tilhørsforhold.

Inklusion og merit går hånd i hånd

Vi opfordrer altid alle interesserede uanset baggrund om at søge ledige stillinger, og ledige stillinger i Green Circle besættes konsekvent med den, vi finder bedst kvalificeret til jobbet.

Det betyder bl.a., at vi ikke har kvoter eller bestemte målsætninger ift. at inkludere statistiske minoriteter i arbejdsstyrken og/ eller i ledelsesgruppen. Hvis det var tilfældet, ville vi vurdere vores medarbejdere ud fra prædefinerede statiske kategorier i stedet for at se dem som individer med dynamiske interesser og kompetencer, og det er ikke en holdbar løsning. Hverken for den respektive medarbejder, vores forretning eller samfundet generelt.

Ejendomsdrift i Green Circle

I Green Circle tror vi på ligeværd mellem alle mennesker, og det er et princip og en kulturbærer, der gennemsyrer vores organisation.

Samarbejder med kommuner og virksomhedskonsulenter

Det er vores mål at sikre medbestemmelse for vores medarbejdere i vores fælles virke og hjælpe med at inkludere dem i samfundet, og dette gøres altid med øje for den enkelte medarbejder.

Vi forstår f.eks. godt, at der kan være forskellige stopklodser og flaskehalse, der gør det svært for nogle mennesker at etablere sig på jobmarkedet eller i samfundet generelt.

Derfor har vi opbygget tætte samarbejder med forskellige kommuner, virksomheds- og jobkonsulenter i forsøget på at engagere ledige, som andre virksomheder endnu ikke har set potentialet i, men som kan se dem selv være en konstruktiv del af vores virke. Det har vi års god erfaring med, og metoden er en vigtig del af vores ansættelsesstrategi – også ift. praktik- og løntilskudsforløb.

Det er derfor også altid vores mål at sikre medbestemmelse for vores medarbejdere i vores fælles virke og hjælpe med at inkludere dem i arbejdsgruppen og i samfundet generelt. Dette gøres altid med øje for kontekst og med udgangspunkt i den individuelle persons kompetencer og interesser.

Dét er bærdygtighed og inklusion med respekt for forskellighed.

Dynamiske arbejdsgrupper

I Green Circle har vi fokus på at sammensætte vores medarbejdergruppe konstruktivt efter både faglige og sociale kompetencer.

På den måde søger vi at sikre størst mulig dynamik, trivsel og produktivitet. For os er arbejdserfaring og studiekaraktergennemsnit derfor heller ikke nødvendigvis de vigtigste parametre for ansættelse af nye medarbejdere.

I stedet har vi overordnet mest fokus på, at vores medarbejdere passer ind i den respektive arbejdsgruppe, og at de med deres sociale og faglige profil er med til at kultivere, udvikle og opfylde vores vision og værdier.

Facilities Management

Fokus på individet – øje for samfundsudvikling

For at tilgodese individet, virksomheden og samfundet finder vi det fordelagtigt indledningsvis at tilknytte nye medarbejdere på prøvetid eller i praktikforløb/ løntilskud.

Sådan kan alle involverede parter vurdere, om kompetencer, interesser og arbejdskemi er forenelige med visioner, værdier og virke. Prøvetiden kan samtidig være med til at definere og udvikle et arbejdsområde, og målsætningen er naturligvis altid at fastansætte vedkommende, hvis resultatet er positivt, og begge parter er enige.

På den måde er vi kontinuerligt med til at skabe arbejdspladser og få borgere i beskæftigelse, hvor vi inkluderer nye medarbejdere med et stort og måske uforløst potentiale. Samtidig sørger vi for, at løbende medarbejdertilførsel går hånd i hånd med virksomhedens økonomiske og produktmæssige vækst.

Den fremgangsmåde er til gavn for både individets, virksomhedens og samfundets udvikling.