November 2017:

Regnskabsåret 2016/2017 har været det sidste i Green Circle’s igangværende 3-årige strategiperiode, og vi er stolte af, at vi igen i år har skabt kundemæssig og organisatorisk vækst manifesteret i en omsætningsvækst på 6%. De sidste tre år har Green Circle derfor skabt en samlet omsætningsvækst på ca. 85%, hvilket er et gennemsnit på mere end 28% vækst pr. år i vores strategiperiode.

Green Circle’s fortsatte vækstmål har afstedkommet et behov for løbende ressourcetilgang i organisation og dermed også et kompetenceløft deraf. I den forbindelse har vi i indeværende strategiperiode derfor bl.a. ansat fire nye akademiske medarbejderprofiler for at understøtte følgende områder:

  • Bygningsteknik og -vedligehold
  • Driftskontrol
  • Kommunikation og personaleudvikling.

Green Circle’s gennemsnitlige overskudsgrad for den 3-årige strategiperiode har været 5,4%, hvilket matcher det gennemsnitlige brancheniveau. Det vil sige, at vores kalkulerede udvikling, hvor vækst og målsætninger er medregnet, er realiseret for indeværende regnskabsår og for hele strategiperioden.

I relation til vækst og organisationsinvesteringer er det derfor også en positiv tilkendegivelse, at vi i Green Circle har været nomineret til både Årets Ejerleder 2017 i Region Hovedstaden af PwC samt Entrepreneur of the Year i Region København af EY. Begge nomineringer har været med til at sætte større fokus på vores vision om at skabe Danmarks mest gennemsigtige ejendomsdrift og Facilities Management, og sparringen med de udsendte konsulenter fra PwC og EY har udfordret men underbygget vores tro på eget koncept.

Anerkendelsen skal samtidig ses i lyset af, at Green Circle som et naturligt skridt i udviklingen og et spændende nyt kapitel i virksomhedens historie har en målsætning om at internationalisere eget koncept inden for fem år. Vores forretningsstrategi for de kommende fem år beror derfor primært på følgende delmålsætninger:

  • Videreudvikling af partnerskaber med nuværende og nye kunder med fokus på efterlevet kvalitet, relationer og kommunikation.
    • Inklusiv særlig og fortsat fokus på fastholdelse og tilgang af internationale kunder i Danmark.
  • Videreudvikling af eget innovative real time-driftsstyringskoncept, som sikrer gennemsigtighed af leverede ydelser.
  • Systematiseret udvikling af kerneprocesser og -kompetencer i egen organisation samt eksternt i relation til samarbejdspartnere.

Virksomheden har opnået de fastsatte forventninger til omsætningen 2016/17 sat i 2015/16, og vi forventer, at selskabet kan vækste omsætning samt resultat før skat med op til 90% over de kommende tre år.

 

Erik Jensen og Ole Mortensen
Partnere
Green Circle A/S