Oktober 2018:

Der er i regnskabsåret 2017/2018 i Green Circle skabt en samlet omsætningsvækst på 9% – herunder er specifikt den faste kontraktdel vokset med hele 12% med bl.a. tilgang af flere internationale kunder.

Green Circle’s indtjening er samtidigt vokset med henholdsvis 14% på EBITA-niveau og 12% på EBIT-niveau.

Green Circle har i regnskabsåret fortsat fokuseret på rekruttering af bygningsfaglige ressourcer, således at specifikt vores KAM (Key Account Management)-funktion udbygges for løbende at understøtte den bygningstekniske rådgivning af vores KAM- og øvrige kunder. Denne kompetencetilgang har samtidigt understøttet Green Circle’s fortsatte udvikling af kundespecifikke projektserviceydelser, hvor efterspørgslen forventes at stige markant i den nærmeste fremtid.

Green Circle’s forretningsstrategi for de kommende 4 år beror primært på følgende delmålsætninger:

  1. Videreudvikling af partnerskaber med eksisterende og nye kunder med bl.a. fokus på bygningsrådgivning, efterlevelse af aftalt kvalitet samt fortsat udvikling af relationer og kommunikation.

  2. Fortsat videreudvikling af vores innovative real time-driftsstyringskoncept, Microbizz, med fortsat fokus på gennemsigtighed af leverede ydelser.

  3. Fortsat internationalisering af konceptet i løbet af de kommende 4 år.

Green Circle’s vækstmål for de næste 4 år ligger i gennemsnit på 15-25% pr. år.

 

Erik Jensen og Ole Mortensen
Partnere i Green Circle A/S
Oktober 2018