Oktober 2016:

Regnskabsåret 2015/2016 har budt på mange nye spændende udviklingsmuligheder for Green Circle.
Særligt har tilgangen af nye, ambitiøse kunder samt videreudviklingen af partnerskaber med nuværende kunder, leverandører og samarbejdspartnere haft en positiv indvirkning på virksomhedens fremgang, og derfor glæder det os også at annoncere et historisk godt regnskab og en vækstrate på 25,5%.

Her står vore medarbejderes daglige resolutte indsats og et konstant fokus på virksomhedens kernekompetencer og -værdier samt strategiske samarbejder med kunder og leverandører som væsentlige faktorer for fremgangen.

Green Circle er en dansk, ejerledet virksomhed, og derfor er tæt kunderelation og nærværende kommunikation og ledelse en naturlig del af vores DNA. Vækst i arbejdsstyrke og økonomi kræver dog også i stigende grad systematisering og ensrettet blik for fælles målsætninger med kunder og partnere, der vækster lokalt og globalt.

I Green Circle er vi bevidste om det ansvar, og vi har fortsat en målsætning om at være trendsætter på markedet inden for ejendomsdrift og Facilities Management. Det skærper således også kravene om konstant at videreudvikle vores konceptkombination af solidt, personligt servicehåndværk og innovativ digital driftsstyring med kunden i centrum.

Derfor er det også et naturligt skridt i udviklingen og et spændende nyt kapitel i Green Circle’s historie, at vi har en målsætning om at internationalisere vores koncept inden for fem år.

Selskabets strategi for at skabe vækst og nye arbejdspladser for de kommende fem år beror primært på:

  • Videreudvikling af partnerskaber med nuværende og nye kunder med fokus på efterlevet kvalitet, relationer og kommunikation
  • Videreudvikling af vores innovative real time-driftsstyringskoncept med fortsat fokus på gennemsigtighed af leverede ydelser
  • Fortsat systematiseret udvikling af kerneprocesser og -kompetencer i egen organisation samt eksternt i relation til samarbejdspartnere
  • En begyndende orientering mod internationalisering af eget koncept

Selskabets vækstmål for de næste fem år ligger med 20-30% pr. år på linje med de forudgående tre år og vurderes som opnåelig i et forventet mindre kriseorienteret marked.