August 2013:

Green Circle A/S har i regnskabsåret 2012/2013 leveret et historisk godt regnskab med en imponerende omsætningsvækst på 24,5% primært drevet af nye store aftalekontrakter og konsolidering af kundebasen. Parallelt med den genererede vækst har det været muligt at praktisere en skarp styring af selskabets faste omkostninger. Samlet set har den nu gennemførte tre-årige strategiplan dermed resulteret i en vækst på ca. 30% pr. år, vel at mærke i et krise- og konkurrencepræget marked for ejendomsdrift og Facilities Management. Selskabet vurderes godt positioneret til at opretholde tilsvarende vækstrater for de kommende tre år.

Selskabet leverer et unikt realtime-driftssystem, der skaber gennemsigtighed og daglig driftsværdi for kunderne. Og der er ingen tvivl om, at Green Circle’s skarpe kundefokus samt efterspørgsel på ejendomsdriftssystemet skaber væksten i selskabet.

I årets løb er det lykkedes at sikre nye store aftalekontrakter, og samtidig har selskabet formået at forlænge ca. 60% af den eksisterende kundebase med gennemsnitligt tre år. Selskabet har gennemført succesfulde opstartsfaser med nye kunder, mens kundeafgangen har været minimal. Det konkrete resultat er en vækst i aftaleomsætning på 29%.

Vinteren var hård men blev god for Green Circle A/S med en 35% vækst på indgåede glatføreaftaler og en vækst på 276% på glatføreomsætningen og fik dermed en positiv indflydelse på årets resultat. Endelig har selskabet i regnskabsåret skabt ca. 30 nye årsværk på grund af den gode udvikling i kundebasen.

Selskabet har meget stramt evnet at kontrollere de faste omkostninger på trods af både stor kundevækst og en hård vinter, hvilket har sikret en vækst i EBITA på kr. 4,2 mio.

Selskabets strategi for at skabe vækst for de kommende tre år fokuserer på:

  • Fortsat udvikling af realtime-driftsstyringskoncepter, hvor der ses en klar efterspørgsel blandt kunder
  • Fortsat fokus på at sikre tilgang af nye kunder
  • Fokus på udvikling af eksisterende kunderelationer

Selskabets vækstmål for de næste tre år ligger med 30% pr. år på linje med de forudgående tre år og vurderes som opnålige i et forventet mindre kriseorienteret marked.