Marts 2019:

Vores helbred bliver på godt og ondt påvirket af vores måder at arbejde på, og har vi det ikke godt, kan vi hverken fungere sammen eller individuelt i vores organisation.

I den forbindelse kan det være små ændringer, som rykker positivt ved en kollegas, en leders eller ens egen trivsel, og med udgangspunkt i den filosofi har vi iværksat mindre men betydelige initiativer til at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Green Circle.

Det har bl.a. resulteret i, at vi i 2018 havde en sygefraværsstatistik på 2,5 dage pr. medarbejder, og det skyldes ikke mindst en fælles indsats om at værne om hinanden med udgangspunkt i en stærk arbejdsmiljøorganisation og en åben dialog om sundhed og velvære.

For vi ønsker at forebygge fremfor at behandle, når det gælder et sundt arbejdsmiljø, og med tiltag som mindfulness og pausegymnastik, rekruttering med fokus på inklusion samt uddannelsesforløb inden for ledelse og kommunikation kan vi skabe en endnu mere positiv og produktiv arbejdsplads for alle.

Samtidig er vi blevet bedre til at anerkende hinandens styrker og bidrag til fællesskabet, og vi ynder at bruge udtrykket ”at spille hinanden gode”, når vi skal sammensætte og gøre brug af forskellige kompetencer til at løse en arbejdsopgave. Det er og skal være kulturen i vores virksomhed, og vi bliver løbende bedre til at dyrke det.

For der er en stærk sammenhæng mellem, hvordan vi har det, og hvordan vi sammen definerer vores arbejdsrammer, og det bliver et større og større fokusområde for vores arbejdsmiljøarbejde fremover.

Det kan nemlig være de små ting i hverdagen, som gør en stor forskel.

/Green Circle