Green Circle’s målsætning for den aktuelle Coronasituation, er at finde en naturlig balance hvor vi opretholder driften uden af vi udsætter os selv og andre for smittefare. I den forbindelse har Green Circle igangsat følgende plan. Planen vil blive revideret og tilpasset løbende. Planen kan i enkelte tilfælde medføre længere behandlingstider for vores kunder/lejere. Endvidere indebærer planen at alle fysisk tilstedemøder aflyses, og der afholdes indtil andet er aftalt telefon- el. Skypemøder.

Døgnvagt
Green Circle’s døgnvagt kører videre som normalt og kan, ved akut uopsættelig skade, kontaktes i følgende tidsrum:
Mandag-torsdag 00:00-08:00 samt 16:00-23:59.
Fredag 00:00-08:00 samt 15:30-23:59.
Lørdag-søndag 00:00-23:59.

Administration
Administrationen på hovedkontoret bemandes dagligt fra kl. 08.00 til 16.00, 08.00 til 15.30 fredag.

Drift ejendomsinspektører
Alle inspektører har afhentet deres ting, så der kun færdes et begrænset antal personer på hovedkontoret. Inspektører kommer kun på hovedkontoret ved eksempelvis afhentning af varer og nøgler.
Halvdelen af Inspektørerne er på arbejde i marken til at klare driften og den anden halvdel hjemme for at klare administrative opgaver og telefonopkald og telefonmøder.
Administrativt personale vil kontakte inspektører hvis der er brug for at de skal møde op på hovedkontoret.
Ind/ud flytninger bliver udført som vanligt.
Lovpligtige eftersyn udføres ligeledes som vanligt.

Projektafdeling
Projektledere arbejder fra hjemmearbejdsplads og er kun på kontoret i nødvendig omfang.
Projekter gennemføres i det omfang hvor der ikke er smittefare.

Drift renhold og grønt
Produktionen i terræn og opretholdes uden ændringer, da der er begrænset kontakt til andre medborgere.

Drift Receptioner
Hvor der er flermands bemanding som eksempelvis hos Bings, går vi nu til enmandsbemanding.
I enkeltbemandede receptioner bliver der udført løbende afspritninger, og der bliver sat skilte op om at holde behørigt afstand.

Drift Rengøring
Rengøring er en vigtigt funktion i forhold til eliminering af virusspredning og opretholdes uden ændringer.
Rengøringen udføres på tidpunkter hvor der er mindst mulig smittefare.