Det glæder os at meddele, at vi som del af en konceptudvikling har integreret TJEK Ejendomsservice i Green Circle. Det, tror vi på, vil skabe endnu større værdi for jer og for os fremadrettet.

Som I ved, blev Green Circle i juli sidste år en del af Forenede Service (FS). TJEK Ejendomsservice var FS’ pendant til os, og ved at integrere TJEK i vores organisation former vi nu et specialiseret Facility Management-koncept. Her vil rengøring og vinduespolering fremover indgå sammen med vores øvrige services som ejendomsdrift, grøn pleje, projektservice, Key Account Management, glatførebekæmpelse og receptionsservice.

Hvad betyder integrationen for jer?
Med integrationen har vi et samlet, forankret leverancesystem af helhedsløsninger, som muliggør, at vi kan tilbyde jer endnu flere services/samarbejdsaftaler, mere strømlinet kommunikation på tværs af samarbejdsområder samt en bredere serviceekspertise.

Det betyder også, at tidligere regionschef i TJEK, Morten Vermehren, er ny Chief Operating Officer (COO), og han overtager således det øverste driftsansvar efter os. Vi er derfor godt i gang med en gradvis men grundig overlevering, så transitionen bliver så glidende som overhovedet muligt, og vi sikrer kontinuitet, sikkerhed og tryghed for jer.

Morten skal fremover referere direkte til os, og vi vil fokusere mere af vores tid på salg, vækst og udvikling. Morten er derfor strategisk funderet ift. driften, og vores ledere, som I har haft dialog med hidtil, vil fortsat være jeres taktiske sparringspartnere og kontraktansvarlige.

Derudover sker der ingen organisatoriske eller driftsmæssige ændringer.

Integrationskoncept i tråd med fremtidsvisionerne
Vi har nu muligheden for at dedikere flere af vores ressourcer til at forbedre vores partnerskaber og samarbejder. Med andre ord ruster vi os til fremtiden og markedets udvikling, som vi fortsat ønsker at præge ved at levere Danmarks mest gennemsigtige og dokumentérbare service.

Med samme mindset som altid og med udgangspunkt i Green Circle’s værdier som gennemsigtighed, troværdighed og forandringsvilje, glæder vi os til næste kapitel på udviklingsrejsen sammen med jer.

Spørgsmål?
Har I spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte Morten Vermehren direkte på tlf. 39 55 56 33/ move@greencircle.dk eller selvfølgelig én af os.

Med venlig hilsen

Erik Jensen og Ole Mortensen
Green Circle A/S