Coronavirus: Green Circle’s tiltag og plan

Green Circle's målsætning for den aktuelle Coronasituation, er at finde en naturlig balance hvor vi opretholder driften uden af vi udsætter os selv og andre for smittefare. I den forbindelse har Green Circle igangsat følgende plan. Planen vil blive revideret og tilpasset løbende. Planen kan i enkelte tilfælde medføre længere behandlingstider for vores kunder/lejere. Endvidere [...]