Totalvækst på 39% i regnskabsåret 2014/2015

Februar 2016: Væksten i faste aftalekontrakter er i tråd med den fastlagte strategiplan. Herudover har opstarten på forretningsområder for henholdsvis håndværkerservice og projektydelser kompenseret både omsætnings- og indtjeningsmæssigt for en lavsæson på vinterområdet. Selskabet har i den forbindelse således formået at skabe et EBIT-resultat på 3.851.000 kr. Årets resultat sammenholdt med de seks forudgående regnskabsår [...]